lørdag 7. oktober 2017

Elian, ord og utrykk 2 år.


Poffa mamma- Blås på det vonde.
Chuvva. Skjeva/skive
Hæsj- Hest
Bæ- sau, lam, hund, hest, geit...Alt som kan passe.
Pita- Spise
Didatt- pusekatt
Jej- Geit
Faffi. Kaffi
Hoa- hue/lue
Beia- Bleie
Pisk- fisk
Oann- Vann
Biibbi- Baby
Ott- Ost
Saff- Saft
Skiskjen. Skitten
Babbo- traktor
Fua- flua
Deir- dinosaur
Jøn/jønen- Bjørn
Naff- giraff
Skitta mamma- Mamma sove i sengen sammen med ham.
Hjeppe/hjeppa/ jææææp/bleppa- Hjelpe
Sjang- Sang, synge
Bokk/båk- Bok, lese bok
Bippball- fotball.
hiim- munn

Ingen kommentarer: